O PROGRAMIE

Korzyści z uczestnictwa w programie

Ważną zaletą programu jest możliwość jego dostosowania i wykorzystania zgodnie z potrzebami nauczycieli prowadzących zajęcia. Nie narzuca on jednego tylko sposobu prowadzenia zajęć i wykorzystania gry Scrabble®. Umożliwia natomiast realizację własnych pomysłów, w oparciu o pewne zasugerowane schematy.

Czym jest praca z wykorzystaniem programu Scrabble w Szkole?

DLA NAUCZYCIELA:

Jest nowoczesną metodą pracy z uczniem, przy użyciu powszechnie dostępnego narzędzia w postaci gry Scrabble®.
Stanowi doskonałe narzędzie do motywowania uczniów do pracy.
Pomaga uczy pracy w grupie i współdziałania w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku.

DLA UCZNIA:

Pomaga przezwyciężyć lęk przed szkołą (szczególnie u najmłodszych).
Rozwija kreatywność.
Rozwija umiejętność logicznego myślenia, dedukcji, wyszukiwania nowych strategii, taktyk itd.
Pobudza i rozwija wyobraźnię dzieci i młodzieży.
Uczy współpracy w grupie i zdrowej rywalizacji.
Pomaga przyswoić materiał w przyjemny sposób poprzez zabawę
Rozwija umiejętność logicznego myślenia, dedukcji, wyszukiwania nowych strategii, taktyk itd.